Ondare irabaziak eta galerak Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan

Egileak

Donostiako Zuzenbide Fakultateko irakaslegoa. Zuzenbide Publikoko Saila. Helbide elektronikoa: joseluis.burlada@ehu.es; inesmaria.burlada@ehu.es. Telefonoa: 943015122.

Helburuak

Finantza eta Tributu Zuzenbideko oinarrizko kontzeptuak eta edukiak ezagutu ondoren, zati bereziaren ikuspegia aztertu nahi da. Ondare irabaziak eta galerak Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan gai zehatzaren inguruan ikasleek ikusmolde teoriko bat izatea lortu nahi da, gero arlo praktikoan aplikatu ahal izateko eta, batez ere, gai horren inguruan eman daitezkeen arazoei aurre egin ahal izateko.

Norentzat

Zuzenbideko eta Enpresaritzako ikasleentzat.

Edukia

I. Kontzeptua.
II. Irabaziaren edo galeraren kalkulua.
III. Berariazko balorazio arauak.
IV. Justifikatu gabeko irabaziak.
V. Ondare irabaziak eta galerak egoztea.
VI. Ondare irabazien edo galeren aitorpena.
VII. Berrinbertsio kasuak.

Urtea

2013

Gaia

Zuzenbidea

ISBN

978-84-9860-790-1

Deskargatu

OHARRA: dokumentu guztiak PDF formatuan. PDF irakurgailu bat beharko duzu dokumentuak ikusteko.